Khi tham gia mở tài khoản và nhận hoàn phí tại các Broker/Công ty môi giới bên dưới, VnRebates cam kết mọi điều kiện giao dịch giống như khi bạn mở trực tiếp

Quỹ giao dịch

FTMO

Website: Xem
Năm thành lập: 2014
Tỉ lệ lợi nhuận trader: 80% - Max 90%
Mức cấp vốn: 10k $ đến 200k $
Phí tham gia: Từ 155€
Daily Drawdown: 5%
Max Drawdown: 10%
Đòn bẩy tối đa: 1:100
Giao dịch theo tin:
Demo:
Hỗ trợ tiếng Việt:
Kinh nghiệm pass và trade quỹ FTMO mới nhất năm 2022

The Funded Trader

Website: Xem
Năm thành lập: 2021
Tỉ lệ lợi nhuận trader:
Mức cấp vốn:
Phí tham gia:
Daily Drawdown:
Max Drawdown:
Đòn bẩy tối đa:
Giao dịch theo tin:
Demo: null
Hỗ trợ tiếng Việt: null
Kinh nghiệm pass và trade quỹ The Funded Trader mới nhất năm 2022
Ngưng hoạt động

FundedNext

Website: Xem
Năm thành lập: 2022
Tỉ lệ lợi nhuận trader: 80% - Max 90%
Mức cấp vốn: 6k $ đến 200k $
Phí tham gia: Từ 49$
Daily Drawdown: 5%
Max Drawdown: 10%
Đòn bẩy tối đa: 1:100
Giao dịch theo tin:
Demo: Không
Hỗ trợ tiếng Việt: Không
Kinh nghiệm pass và trade quỹ FundedNext mới nhất năm 2022

The5ers

Website: Xem
Năm thành lập: 2016
Tỉ lệ lợi nhuận trader: Lên đến 100%
Mức cấp vốn: 10k $ đến 250k $
Phí tham gia: Từ 165$
Daily Drawdown: 3%
Max Drawdown: 6%
Đòn bẩy tối đa: 1:30
Giao dịch theo tin:
Demo: Không
Hỗ trợ tiếng Việt: Không
Kinh nghiệm pass và trade quỹ The5ers mới nhất năm 2022

FundedTradingPlus

Website: Xem
Năm thành lập: 2021
Tỉ lệ lợi nhuận trader: 80% - Max 90%
Mức cấp vốn: 12.5k $ đến 200k $
Phí tham gia: Từ 119$
Daily Drawdown: 6%
Max Drawdown: 12%
Đòn bẩy tối đa: 1:30
Giao dịch theo tin:
Demo: Không
Hỗ trợ tiếng Việt: Không
Kinh nghiệm pass và trade quỹ FundedTradingPlus mới nhất năm 2022

MyForexFunds

Website: Xem
Năm thành lập: 2020
Tỉ lệ lợi nhuận trader:
Mức cấp vốn:
Phí tham gia:
Daily Drawdown:
Max Drawdown:
Đòn bẩy tối đa:
Giao dịch theo tin:
Demo: null
Hỗ trợ tiếng Việt: null
Kinh nghiệm pass và trade quỹ MyForexFunds mới nhất năm 2022
Ngưng hoạt động

TrueForexFunds

Website: Xem
Năm thành lập: 2021
Tỉ lệ lợi nhuận trader: Cố định 80%
Mức cấp vốn: 10k $ đến 200k $
Phí tham gia: Từ 89€
Daily Drawdown: 5%
Max Drawdown: 10%
Đòn bẩy tối đa: 1:100
Giao dịch theo tin:
Demo: Không
Hỗ trợ tiếng Việt: Không
Kinh nghiệm pass và trade quỹ TrueForexFunds mới nhất năm 2022

LuxTradingFirm

Website: Xem
Năm thành lập: 2021
Tỉ lệ lợi nhuận trader: Cố định 75%
Mức cấp vốn: 25k $ đến 200k $
Phí tham gia: Từ 149£
Daily Drawdown: 4%
Max Drawdown: 4%
Đòn bẩy tối đa: 1:10
Giao dịch theo tin:
Demo:
Hỗ trợ tiếng Việt: Không
Kinh nghiệm pass và trade quỹ LuxTradingFirm mới nhất năm 2022
Liên hệ support để được tư vấn về các quỹ và nhận khuyến mãi độc quyền
Liên hệ support