VNREBATES

Ưu đãi VIP : Đến giao dịch tại XTB nhận ngay iPhone Pro Max

07.05.2020, 09:33 7 phút đọc

XTB xin thông báo chương trình ưu đãi mới dành cho khách hàng giao dịch với XTB bằng tài khoản Standard từ ngày 01/05/2020 cho đến khi có thông báo mới, có thể tham gia nhận thưởng 01 chiếc điện thoại iphone Pro Max khi đăng ký tham gia tại đây

 
Khách hàng đăng ký tham gia nhận thưởng iphone sẽ nhận được email xác nhận từ XTB. Điều kiện nhận thưởng: 
 • nạp tiền tối thiểu 3000$
 • giao dịch đủ 250 lots
 • trong thời gian 90 ngày 
 • bằng tài khoản Standard
Xin lưu ý, chương trình có áp dụng điều kiện & điều khoản
Chương trình KHÔNG áp dụng cho:
 • CFD tiền ảo, CFD chứng khoán, CFD Quỹ ETF
 • Các lệnh mở dưới 3 phút
 • Tài khoản Pro 

XTB International Limited “XTB” – Điều kiện và điều khoản của chương trình khuyến mãi Iphone

Trong chương trình khuyến mãi này có bao gồm các thuật ngữ và cách diễn đạt mang ý nghĩa như sau:

 • Giải thưởng Iphone; được hiểu là iPhone 11 Pro Max bản 64GB. Màu sắc của giải thưởng sẽ phụ thuộc vào lượng tồn kho hiện tại của Apple;. 
 • Khuyến mãi; được hiểu là chương trình tặng iPhone được tổ chức đi kèm với các điều kiện và điều khoản trong văn bản này;. 
 • Email xác nhận – là Email được gửi chính thức từ XTB xác nhận rằng khách hàng đã được tham gia vào chương trình Khuyến mãi iPhone và chấp nhận các điều kiện và điều khoản đi kèm;. 
 • Khách hàng; được hiểu là cá nhân hoặc pháp nhân mà XTB đã chấn nhận phê duyệt và cấp tài khoản giao dịch thật; 
 • Turnover; được hiểu là số Lots đã đóng trên tài khoản Tiêu chuẩn (Standard) trong thời gian diễn ra chương trình Khuyến mãi iPhone và không thuộc các nhóm sản phẩm sau: CFDs tiền ảo, CFDs cổ phiếu, ETF CFDs. Các lệnh giao dịch được mở từ 3 phút trở xuống sẽ không được tính vào tổng số Lots;. 
 • Số tiền nạp tối thiểu: 3000$; 
 • Số lượng Turnover yêu cầu tối thiểu: 250 lots; 
 • Thời hạn của Khuyến mãi iPhone; được hiểu là 90 ngày kể từ khi khách hàng mở tài khoản giao dịch, trừ khi được nêu rõ một thời hạn khác tại Email xác nhận;. 
 • Tài khoản; một tài khoản giao dịch mà Khách hàng đã đăng ký tại XTB, Tài khoản này cho phép Khách hàng giao dịch các sản phẩm mà XTB cung cấp với nguồn vốn từ chính khách hàng, thông qua các nền tảng giao dịch của XTB;. 
 • Quy định; được hiểu là các điều kiện và điều khoản áp dụng cho chương trình Khuyến mãi này;. 
 • Người tham gia; được hiểu là Khách hàng tham gia Khuyến mãi này;. 
 • XTB; được hiểu là XTB International Limited; 
 • Các điều khoản OTC; được hiểu là “Các điều khoản cung cấp dịch vụ” công bố bởi XTB International Ltd và tất cả các loại giấy tờ và chính sách áp dụng lên Khách hàng. 

XTB International Limited (XTB) được đăng ký và quản lý bởi International Financial Services Commission in Belize. (IFSC License No.: IFSC/60/413/TS/19). XTB được đăng ký tại Belize với Mã số đăng ký 153,939. Địa chỉ công ty: 35 Barrack Road, 3rd Floor, Belize City, Belize, C.A 

 1. Khuyến mãi có thời hạn từ 01/05/2020 cho đến khi có thông báo khác từ XTB. 
 2. Khuyến mãi này hướng đến các Khách hàng mà, trong thời gian Khuyến mãi diễn ra có ý định muốn tham gia chương trình theo các điều khoản và điều kiện của Ban tổ chức. 
 3. Khách hàng có thể xác nhận tham gia chương trình khuyến mãi bằng Email, nhắn tin hoặc nói chuyện trực tiếp với nhân viên quản lý tài khoản của khách hàng qua điện thoại. 
 4. Chương trình Khuyến mãi chỉ có hiệu lực sau khi Khách hàng nhận được Email xác nhận từ XTB, thông báo rằng Khách hàng đã được chấp nhận tham gia chương trình Khuyến mãi. 
 5. Giải thưởng iPhone chỉ được trao khi Turnover của Khách hàng giao dịch vượt qua Số lượng Turnover yêu cầu trong thời gian Thời hạn Khuyến mãi iPhone. 
 6. Khuyến mãi iPhone chỉ áp dụng cho tài khoản Standard. 

8.Giải thưởng iPhone sẽ được XTB chuyển đến địa chỉ đăng ký của Khách hàng trong vòng 14 ngày sau khi Giải thưởng iPhone đã được xác nhận. 

 1. Nếu Số lượng Turnover yêu cầu không đạt được trong Thời hạn Khuyến mãi iPhone, chương trình Khuyến mãi này sẽ hết hạn và không thể tham gia lại. 
 2. Giải thưởng iPhone sẽ được quyết định bởi XTB cho mỗi khách hàng tham gia. XTB có toàn quyền quyết định việc cho phép khách hàng tham gia vào chương trình Khuyến mãi này. 
 3. Khách hàng không thể kết hợp tham gia nhiều khuyến mãi cùng lúc. Khách hàng không thể chuyển khối lượng giao dịch theo một khuyến mãi này sang khuyến mãi khác. Khách hàng thừa nhận rằng bằng cách đăng ký tham gia Khuyến mãi iPhone và chấp nhận các Quy định và điều khoản của chương trình, khách hàng sẽ không được phép tham gia bất kỳ ưu đãi khuyến mại nào khác và mọi tiến trình trong các khuyến mại khác sẽ bị mất và không thể phục hồi. 
 4. XTB có thể đơn phương thay đổi giá trị Giải thưởng bất kỳ lúc nào. 
 5. XTB có thể đơn phương truất quyền tham gia Khuyến mãi của bất kỳ Khách hàng nào khỏi chương trình Khuyến mãi iPhone. 
 6. XTB có thể đơn phương thay đổi các điều khoản và điều kiện hoặc hủy bỏ chương trình Khuyến mãi này bất kỳ lúc nào. 
 7. Người tham gia hiểu và xác nhận rằng đầu tư vào CFD có mức độ rủi ro cao. Chương trình khuyến mãi có thể không thay đổi chiến lược đầu tư của Người tham gia và đặc biệt là mức độ rủi ro của Khách hàng. Giải thưởng iPhone không cấu thành cơ sở cho bất kỳ quyết định nào 

XTB International Limited (XTB) được đăng ký và quản lý bởi International Financial Services Commission in Belize. (IFSC License No.: IFSC/60/413/TS/19). XTB được đăng ký tại Belize với Mã số đăng ký 153,939. Địa chỉ công ty: 35 Barrack Road, 3rd Floor, Belize City, Belize, C.A 

Người tham gia đưa ra liên quan đến Tài khoản giao dịch của mình. Tất cả các lệnh giao dịch được đặt bởi Khách hàng là các quyết định đầu tư độc lập của Khách hàng. Khách hàng phải luôn luôn dựa trên quyết định đầu tư của mình và các đánh giá của chính mình. Giải thưởng iPhone không phải là cơ sở cho bất kỳ quyết định nào mà khách hàng đưa ra liên quan đến Tài khoản giao dịch của họ. 

 1. XTB sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ lỗi, sự cố máy tính, phần mềm, mạng internet, điện thoại hoặc các sự cố phần cứng nào và những nguyên nhân ngoài dự kiến khác khiến gián đoạn việc giao dịch của khách hàng. 
 2. XTB không chịu bất kỳ trách nhiệm cụ thể nào đối với bất kỳ sự gián đoạn nào liên quan đến kết nối mạng, truyền dữ liệu và sự can thiệp trong giao dịch, có thể ảnh hưởng đến Khuyến mãi. 
 3. XTB sẽ không tham gia bất kỳ thỏa thuận nào giữa Người tham gia và nhà sản xuất iPhone, bao gồm và không giới hạn trong bảo hành và viêc phân phối Iphone. Bất kỳ điều khoản & điều kiện nào của nhà sản xuất Iphone vẫn không thay đổi và không bị ảnh hưởng bởi chương trình Khuyến mãi này. 
 4. Nếu có bất kỳ sự khác biệt nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch ra ngôn ngữ khác, bản tiếng Anh sẽ là phiên bản có giá trị sau cùng. 
 5. Các trường hợp không được đề cập đến trong bản Điều khoản này, thì sẽ được áp dụng thông qua bản điều khoản OTC. 
 6. Các điều khoản này được soạn ra dựa trên luật pháp của Belize. 
Risk Disclaimer: Bài viết thể hiện quan điểm và góc nhìn của cá nhân tác giả, chỉ có giá trị tham khảo về mặt thông tin, kiến thức và không có giá trị pháp lý về khuyến nghị đầu tư hay thay thế cho việc tư vấn tài chính nào tương đương. Bài viết không đảm bảo bất kỳ khoản lợi nhuận nào hay giảm thiểu rủi ro đầu tư nào cho chính độc giả. VnRebates không chịu trách nhiệm hay liên quan đến khoản đầu tư của độc giả khi sử dụng thông tin từ bài viết này. Bản quyền thuộc về đóng góp của tác giả.