author background

Trung Luân

Chức danh
Strategist
Công ty
VnRebates Team
Kinh nghiệm
3+ năm
Social links

Điểm nổi bật

  •  Kết hợp PTKT và PTCB
  •  Chuyên sâu price aciton kết hợp volume
  • Thường nghiên cứu các Finance Journal
  • Anh ngữ IELTS 7.5

Kinh nghiệm

  • 03 năm chuyên các cặp tiền hàng hoá (AU, NU, UCAD)
  • 02 năm quản trị viên các nhóm PTKT về price action