author background

Nguyễn Thảo

Chức danh
Market Analyst
Công ty
VnRebates Team
Kinh nghiệm
2+ năm
Social links

Điểm nổi bật

  • Giao dịch theo phương pháp Price action
  • Thường giao dịch trên khung daily
  • Kết hợp nghiên cứu kiến thức FA và TA.

Kinh nghiệm

  • 2 năm giao dịch trên thị trường forex, crypto, chứng khoán
  • 3 năm cộng tác viết bài với các website tài chính