author background

Quốc Đạt

Chức danh
Market Analyst
Công ty
VnRebates
Kinh nghiệm
+2 năm
Social links

Điểm nổi bật

  • Swing trader
  • Giao dịch forex dựa trên PTKT, Wyckoff
  • Giao dịch cổ phiếu theo phương pháp dữ liệu lớn
  • Phân tích tâm lí đám đông

Kinh nghiệm

  • 02 năm giao dịch các cặp tiền (EU, AU, GU, JU) và chứng khoán Mỹ
  • 01 năm cộng tác viết bài cho các website tài chính