author background

Đức Thắng

Chức danh
Market Analyst
Công ty
VnRebates
Kinh nghiệm
+2
Social links

Điểm nổi bật

  • Phương pháp giao dịch: Price action kết hợp với một số chỉ báo cơ bản (MA, RSI)
  • Chủ yếu giao dịch về các cặp tiền
  • Lợi nhuân trung bình: 2-4%/tháng
  • Nghiên cứu, phân tích tâm lý giao dịch

Kinh nghiệm

  • 2 năm giao dịch trên thị trường forex, crypto, binomo
  • 1 năm tham gia sáng tạo content cho các fanpage