VNREBATES

Đánh giá chi tiết quỹ Finotive 2023

13.06.2023, 08:01 20 phút đọc

Finotive là một trong những quỹ tài chính hàng đầu trong thị trường tài chính. Quỹ nổi tiếng bởi luôn chú trọng đến lợi ích của khách hàng và không ngừng cải tiến các giải pháp tài chính dựa trên công nghệ AI, mang lại giá trị lớn cho các nhà đầu tư chuyên nghiệp. Vậy quỹ có phù hợp với bạn hay không? Hãy cùng VnRebates tìm hiểu ngay bây giờ!

Finotive là gì ?

Finotive Funding là 1 quỹ đầu tư tài chính thành lập bởi Oliver Newland vào ngày 23 tháng 4 năm 2021, có văn phòng đặt tại Budapest, Hungary. Finotive mang đến cho các nhà giao dịch cơ hội tiếp cận nguồn vốn lên tới tận 11.410.000 đô la với mức chia lợi nhuận từ 75% đến tối đa 95%.

Địa điểm trụ sở tại Finotive Funding Kft (Nguồn: Finotive Funding Kft)

Các chương trình tài trợ của Finotive Funding

Finotive Funding cung cấp cho các nhà giao dịch của mình 3 chương trình cấp vốn khác nhau để các nhà đầu tư có nhiều quyền lựa chọn:

 • Tài khoản chương trình đánh giá hai bước
 • Tài khoản chương trình tài trợ tức thì, bao gồm 2 loại nhỏ hơn:
  • Tài khoản chương trình cấp vốn tức thời tiêu chuẩn
  • Tài khoản chương trình tài trợ ngay lập tức tích cực
 • Tài khoản chương trình đánh giá một bước

Xem thêm:

Tài khoản chương trình đánh giá hai bước

Quy tắc 2 bước đánh giá (Nguồn: Trang chủ sàn Finotive Funding Kft)

Giai đoạn đánh giá 1:

Loại tài khoản này yêu cầu các nhà giao dịch phải đạt được mục tiêu lợi nhuận là 7,5% trong khi không được vượt quá mức thua lỗ tối đa 5% hàng ngày hoặc quy tắc thua lỗ tối đa 10% trong tổng số tiền được tạm ứng. Để vượt qua giai đoạn 1 và bắt đầu tiến hành giai đoạn hai, các nhà đầu tư chỉ cần đạt được mục tiêu lợi nhuận 7,5% mà không vi phạm các quy tắc về giới hạn thua lỗ tối đa hàng ngày hoặc tối đa hạn mức của tài khoản.

Giai đoạn đánh giá thứ hai:

Đến giai đoạn thứ hai, tài khoản chương trình đánh giá 2 bước yêu cầu nhà giao dịch phải đạt được mục tiêu lợi nhuận là 5% trong khi không vượt quá mức lỗ ( tối đa 5% hàng ngày hoặc quy tắc lỗ tối đa 10% trong tổng số tiền tạm ứng). Để chuyển sang trạng thái tài khoản được tài trợ, bạn chỉ cần đạt được mục tiêu lợi nhuận 5% mà không vi phạm các quy tắc giới hạn thua lỗ tối đa hàng ngày hoặc tối đa cơ bản của tài khoản.

Bằng cách hoàn thành cả hai giai đoạn đánh giá, bạn sẽ được cấp một tài khoản được cấp vốn (thường được gọi là tài khoản live). Khi đã được cấp tài khoản live, bạn không cần đạt được mục tiêu lợi nhuận cụ thể, mà chỉ cần tuân thủ quy tắc thua lỗ tối đa 5% hàng ngày và thua lỗ tối đa 10% tổng tài khoản.

Khi có lợi nhuận, bạn sẽ được rút tiền lần đầu sau tối thiểu 2 ngày sau khi thực hiện giao dịch đầu tiên trên tài khoản live. Tỷ lệ chia sẻ lợi nhuận của bạn sẽ là 75% cho đến 95% dựa trên lợi nhuận bạn kiếm được từ tài khoản được cấp vốn ban đầu.

Tham khảo:

Kế hoạch mở rộng tài khoản chương trình đánh giá hai bước

Tài khoản chương trình đánh giá hai bước cũng có một kế hoạch mở rộng để tăng cường số vốn cho các nhà đầu tư có tiềm năng. Bạn sẽ được yêu cầu đạt được các mục tiêu lợi nhuận cụ thể khác biệt, tùy thuộc vào từng giai đoạn mở rộng quy mô tài khoản. Bạn có thể xem bảng tính các giai đoạn mở rộng quy mô tài khoản thử thách được tài trợ bên dưới để dễ hình dung:

Kích thước tài khoản Giai đoạn 1 Giai đoạn 2 Giai đoạn 3 Giai đoạn 4 Giai đoạn 5G iai đoạn 6 Giai đoạn 7 Giai đoạn 8 Giai đoạn 9
$2,500 4.000 USD 7.000 USD $12,000 $21,000 $35,000 60.000 USD $103,000 $174,000 $296,000
5.000 USD 9.000 USD $14,000 25.000 USD $42,000 $71,000 $121,000 $205,000 $349,000
10.000 USD $17,000 29.000 USD $49,000 $84,000 $142,000 $241,000 $410,000
25.000 USD $43,000 $72,000 $123,000 $209,000 $355,000 $603,000
50.000 USD $85,000 $145,000 $246,000 $418,000 $710,000 $1,207,000
100.000 USD $170,000 $289,000 $491,000 $835,000 $1,420,000
200.000 USD $340,000 $578,000 $983,000 $1,670,000
Mục tiêu lợi nhuận số 8% 9% 10% 11% 12% 13% 14% 15% 16%
Chia lợi nhuận 75% 80% 85% 90% 95% 95% 95% 95% 95%

Kế hoạch mở rộng quy mô chi tiết của tài khoản đánh giá 2 bước bạn có thể thấy trong bảng tính ở trên. Để đủ điều kiện mở rộng quy mô tài khoản này, yêu cầu duy nhất của quỹ là bạn phải đạt được mục tiêu lợi nhuận cần thiết cho giai đoạn cấp vốn tiếp theo trong bảng ( ví dụ: giai đoạn 1 – giai đoạn 2, giai đoạn 3 – giai đoạn 4).

Tài khoản chương trình tài trợ tức thì

Ở dạng tài khoản này quỹ được chia làm 2 dạng tài khoản:

 1. Tài khoản chương trình cấp vốn tức thời tiêu chuẩn
 2. Tài khoản chương trình tài trợ tức thời tích cực

1. Tài khoản chương trình cấp vốn tức thời tiêu chuẩn

Kích Thước Tài Khoản Giá (Tiêu Chuẩn) Giá (Tiêu Chuẩn Miễn Phí Hoán Đổi)
$2,500 $95 $120
5.000 USD $190 $240
10.000 USD $335 $420
25.000 USD $525 $625
50.000 USD $1,055 $1,200
100.000 USD $2,100 $2,300

Tài khoản chương trình cấp vốn tức thời tiêu chuẩn của Finotive Funding cho phép các nhà giao dịch bỏ qua việc đánh giá của quỹ và bắt đầu kiếm tiền ngay từ đầu. Bạn chỉ cần tập trung vào việc không vượt qua quy tắc thua lỗ tối đa 5% hàng ngày và tối đa 8% tài khoản. Bạn sẽ được hưởng 55% tất cả các khoản chia sẻ lợi nhuận và có thể hưởng hoa hồng lên tới 75% dựa trên lợi nhuận bạn kiếm được khi giao dịch với tỷ lệ đòn bẩy 1:100.

Kế hoạch mở rộng tài khoản chương trình cấp vốn tức thì tiêu chuẩn

Kích thước tài khoản Giai đoạn 1 Giai đoạn 2 giai đoạn 3 giai đoạn 4 giai đoạn 5 giai đoạn 6 giai đoạn 7 giai đoạn 8 giai đoạn 9
$2,500 4.000 USD 7.000 USD $12,000 $21,000 $35,000 60.000 USD $103,000 $174,000 $296,000
5.000 USD 9.000 USD $14,000 25.000 USD $42,000 $71,000 $121,000 $205,000 $349,000
10.000 USD $17,000 29.000 USD $49,000 $84,000 $142,000 $241,000 $410,000
25.000 USD $43,000 $72,000 $123,000 $209,000 $355,000 $603,000
50.000 USD $85,000 $145,000 $246,000 $418,000 $710,000 $1,207,000
100.000 USD $170,000 $289,000 $491,000 $835,000 $1,420,000
mục tiêu lợi nhuận số 8% 9% 10% 11% 12% 13% 14% 15% 16%
chia lợi nhuận 60% 65% 70% 75% 75% 75% 75% 75% 75%

2. Tài khoản chương trình tài trợ tức thời tích cực

Kích Thước Tài Khoản Giá (Tích Cực) Giá (Miễn Phí Hoán Đổi Linh Hoạt)
$2,500 $165 $210
5.000 USD $330 $420
10.000 USD $660 $780
25.000 USD $1,340 $1,500
50.000 USD $2,400 $2,600
100.000 USD $5,280 $5,555

Tài khoản chương trình cấp vốn tức thời tích cực của Finotive Funding cho phép các nhà giao dịch bỏ qua hoàn toàn việc đánh giá của quỹ và bắt đầu kiếm tiền ngay từ đầu. Bạn chỉ phải tập trung vào việc không vượt qua các quy tắc thua lỗ tối đa 10% hàng ngày và tối đa 16% tài khoản.Nếu thành công. Bạn được hưởng từ 60% cho đến 75%  lợi nhuận dựa trên số tiền lãi bạn kiếm được khi giao dịch với tỷ lệ đòn bẩy 1:100.

Kế hoạch mở rộng tài khoản chương trình cấp vốn tức thì tích cực

Kích thước tài khoản Giai đoạn 1 Giai đoạn 2 giai đoạn 3 giai đoạn 4 giai đoạn 5 giai đoạn 6 giai đoạn 7 giai đoạn 8 giai đoạn 9
$2,500 5.000 USD 10.000 USD 20.000 USD 40.000 USD 80.000 USD $160,000 $320,000 $640,000 $1,280,000
5.000 USD 10.000 USD 20.000 USD 40.000 USD 80.000 USD $160,000 $320,000 $640,000 $1,280,000
10.000 USD 20.000 USD 40.000 USD 80.000 USD $160,000 $320,000 $640,000 $1,280,000
25.000 USD 50.000 USD 10.000 USD 200.000 USD 400.000 USD $800,000 $1.600.000
50.000 USD 100.000 USD 200.000 USD 400.000 USD $800,000 $1.600.000 $3,200,000
100.000 USD 200.000 USD 400.000 USD $800,000 $1.600.000 $3,200,000
mục tiêu lợi nhuận 16% 18% 20% 22% 24% 26% 28% 30% 32%
chia lợi nhuận 60% 65% 70% 75% 75% 75% 75% 75% 75%

Các tài khoản chương trình cấp vốn tức thời tích cực cũng có một kế hoạch mở rộng quy mô mà bạn có thể thấy trong bảng tính ở trên. Để đủ điều kiện mở rộng quy mô tài khoản của bạn, yêu cầu duy nhất là bạn phải đạt được mục tiêu lợi nhuận cần thiết cho giai đoạn tài khoản cấp vốn tức thời cho các mức tương ứng.

Tài khoản chương trình đánh giá một bước

Kích thước tài khoản Tận dụng Giá (Tiêu chuẩn) Giá (Miễn phí qua đêm)
$2,500 2:40 $60 $72
5.000 USD 2:40 $90 $120
10.000 USD 4:20 $120 $180
25.000 USD 4:20 $180 $240
50.000 USD 7:40 $360 $480
100.000 USD 7:40 $600 $750
200.000 USD 7:40 $1,140 $1,320

Tài khoản chương trình đánh giá một bước của Finotive Funding được sinh ra nhằm mục đích xác định các nhà giao dịch chuyên nghiệp và có tài năng. Tài khoản chương trình đánh giá cho phép bạn giao dịch với đòn bẩy từ 1:100 đến 1:400, tùy thuộc vào kích thước tài khoản mà bạn chọn.

Tài khoản đánh giá 1 bước (Nguồn: Trang chủ sàn Finotive Funding Kft)

Giai đoạn đánh giá yêu cầu nhà giao dịch đạt được mục tiêu lợi nhuận là 10% trong khi không vượt quá mức lỗ tối đa 4% hàng ngày hoặc quy tắc lỗ tối đa 7,5% tài khoản. Tài khoản đánh giá của bạn không có yêu cầu về số ngày giao dịch tối thiểu hoặc tối đa. Yêu cầu duy nhất để được các mốc tài trợ là bạn phải đạt được mục tiêu lợi nhuận như đã cam kết ban đầu.

Bằng cách hoàn thành giai đoạn đánh giá, bạn sẽ được trao một tài khoản được cấp vốn mà bạn không có mục tiêu lợi nhuận. Bạn chỉ được yêu cầu tuân thủ quy tắc duy nhất là không được thua lỗ tối đa 4% hàng ngày hoặc thua lỗ tối đa 7,5% tổng tài khoản. Khoản thanh toán đầu tiên của bạn là hai ngày theo lịch kể từ ngày bạn đặt vị thế lần đầu trên tài khoản nạp tiền của mình. Tỷ lệ chia sẻ lợi nhuận của bạn sẽ là 75% cho đến 95% dựa trên lợi nhuận bạn kiếm được từ tài khoản được cấp vốn của mình.

Kế hoạch mở rộng tài khoản chương trình đánh giá một bước

Tài khoản chương trình đánh giá một bước cũng có kế hoạch mở rộng riêng. Bạn sẽ được yêu cầu đạt được mục tiêu lợi nhuận cụ thể tùy vào giai đoạn mở rộng quy mô tài khoản mà sàn cung cấp cho bạn. Bạn có thể xem bảng tính các giai đoạn mở rộng quy mô tài khoản thử thách được tài trợ bên dưới:

Kích thước tài khoản Giai đoạn 1 Giai đoạn 2 giai đoạn 3 giai đoạn 4 giai đoạn 5 giai đoạn 6 giai đoạn 7 giai đoạn 8 giai đoạn 9
$2,500 4.000 USD 7.000 USD $12,000 $21,000 $35,000 60.000 USD $103,000 $174,000 $296,000
5.000 USD 9.000 USD $14,000 25.000 USD $42,000 $71,000 $121,000 $205,000 $349,000
10.000 USD $17,000 29.000 USD $49,000 $84,000 $142,000 $241,000 $410,000
25.000 USD $43,000 $72,000 $123,000 $209,000 $355,000 $603,000
50.000 USD $85,000 $145,000 $246,000 $418,000 $710,000 $1,207,000
100.000 USD $170,000 $289,000 $491,000 $835,000 $1,420,000
200.000 USD $340,000 $578,000 $983,000 $1,670,000
mục tiêu lợi nhuận số 8% 9% 10% 11% 12% 13% 14% 15% 16%
chia lợi nhuận 75% 80% 85% 90% 95% 95% 95% 95% 95%

Tài khoản chương trình cấp vốn đánh giá một bước cũng có kế hoạch mở rộng quy mô mà bạn có thể thấy trong bảng tính ở trên. Để đủ điều kiện mở rộng quy mô tài khoản của bạn, yêu cầu duy nhất là bạn cần đạt được mục tiêu lợi nhuận cần thiết cho giai đoạn tài khoản cấp vốn đánh giá một bước tiếp theo.  Tuy nhiên, hãy lưu ý rằng nếu bạn mở rộng quy mô tài khoản của mình, bạn sẽ không thể rút tiền lãi ở mốc tài khoản trước.

Chi phí quỹ Finotive Funding

Như mọi quỹ đầu tư tài chính,  Finotive Funding có tính phí cho các gói thử thách của mình. Cụ thể mức phí như sau:

Kích Thước Tài Khoản Đòn bẩy Phí (Tiêu Chuẩn) Phí (Miễn Phí Qua Đêm)
$2,500 2:40 $50 $60
5.000 USD 2:40 $75 $100
10.000 USD 4:20 $100 $150
25.000 USD 4:20 $150 $200
50.000 USD 7:40 $300 $400
100.000 USD 7:40 $500 $625

Tài khoản chương trình đánh giá hai bước của quỹ Finotive Funding được tạo ra nhằm mục đích xác định các nhà giao dịch tài năng và có kinh nghiệm. Tài khoản chương trình đánh giá này sẽ dành cho các khách hàng được cấp vốn giao dịch với đòn bẩy từ 1:100 đến 1:400, tùy thuộc vào kích thước tài khoản bạn chọn.

Bằng chứng thanh toán của quỹ Finotive Funding

Bạn có thể tìm thấy 1 sốbằng chứng thanh toán trên tài khoản Instagram của quỹ trong phần Xuất chi hoặc kênh Discord của Finotive Funding trong “Bằng chứng xuất chi”.

Bạn có thể xem 1 vài ví dụ về những lần chia lợi nhuận của sàn từ chương trình tài trợ tức thời của họ trong các hình ảnh bên dưới:

Bằng chứng thanh khoản của quỹ (Nguồn: Trang chủ sàn Finotive Funding Kft)

Bằng chứng thanh khoản của quỹ (Nguồn: Trang chủ sàn Finotive Funding Kft)

Bằng chứng thanh khoản của quỹ (Nguồn: Trang chủ sàn Finotive Funding Kft)

Finotive Funding sử dụng nhà môi giới nào?

Finotive Funding sở hữu một broker là Finotive Markets , quỹ hiện đang lên kế hoạch để có đầy đủ pháp lý vào cuối năm 2023.

Đối với nền tảng giao dịch, bạn được phép sử dụng MetaTrader 5 .

Công cụ giao dịch

Finotive Funding cho phép khách hàng của mình giao dịch các cặp ngoại hối, hàng hóa, chỉ số và tiền điện tử.

NGOẠI HỐI: USDCHF GBPUSD EURUSD USDJPY USDCAD
AUDUSD EURGBP EURAUD EURCHF EURJPY GBPCHF
CADJPY GBPJPY AUDNZD AUDCAD AUDCHF AUDJPY
CHFJPY EURNZD EURCAD CADCHF NZDJPY NZDUSD
CHFNOK EURHUF EURNOK EURPLN EURSEK EURTRY
GBPAUD GBPCAD GBPNZD GBPSEK NOKSEK NZDCAD
NZDCHF TRYJPY USDCNH USDCZK USDHUF USDRUB
USDHKD USDMXN USDNOK USDPLN USDSEK USDSGD
USDTRY USDZAR ZARJPY

 

HÀNG HÓA: XAUUSD XAGUSD USOil AnhDầu

 

CHỈ SỐ: AUS200 DAX ESP35 HK50 ESX50
JPN225 Anh100 NAS100 WS30 SP500

 

TIỀN ĐIỆN TỬ: BTCUSD ETHUSD LTCUSD EOSUSD

Nhận xét của nhà giao dịch về Finotive Funding

Finotive Funding có phản hồi khá tốt từ cộng đồng thông qua các đánh giá trên trang Trustpilot.

Đánh giá tích cực 4.2* cho quỹ Finotive (Nguồn: Trang chủ sàn Finotive Funding Kft)

Trên Trustpilot , họ có rất nhiều bình luận và phản hồi tích cực từ cộng đồng, với số điểm tương đối cao là 4,2/5 trên 125 bài đánh giá.

Sàn cung cấp những công cụ rất tuyệt vời (Nguồn: Trang chủ sàn Finotive Funding Kft)

Hầu hết cộng đồng Finotive Funding đều ca ngợi nhóm hỗ trợ khách hàng của họ, những người có vẻ nhanh chóng và kiên nhẫn trong khi xử lý và giải quyết các vấn đề của khách hàng.

Ý kiến đóng góp của người dùng tích cực (Nguồn: Trang chủ sàn Finotive Funding Kft)

Một nhận xét khác đã đề cập đến sự đa dạng của họ với quy mô tài khoản bắt đầu từ 2.500 đô la đến 200.000 đô la, giúp các nhà giao dịch có số vốn hạn chế cũng có thể truy cập được.

Đánh giá quỹ Finotive

Để đánh giá quỹ Finotive, chúng ta cần đánh giá ưu và nhược điểm dựa trên những gì chúng ta đã tổng hợp ở trên:

Ưu điểm Nhược điểm
3 lựa chọn chương trình tài trợ Sẽ bị giảm 25% chia sẻ lợi nhuận nếu NDT vi phạm sau khi cấp vốn
Tài khoản được cấp vốn một lần số dư âm nạp lại miễn phí Không có tài khoản dùng thử miễn phí
Xếp hạng Trustpilot ở thang điểm tuyệt vời là 4,2/5
Chia sẻ lợi nhuận lên đến 95%
Cho phép giữ tài sản qua đêm và cuối tuần
Cho phép giao dịch trong quá trình tin tức
EA và bot được phép
Tùy chọn mở rộng tài khoản lên tới 3.200.000 đô la (cấp vốn ngay lập tức tích cực)
Đòn bẩy lên tới 1:400
Nhiều loại công cụ giao dịch (cặp ngoại hối, hàng hóa, chỉ số, tiền điện tử)

Những câu hỏi thường gặp

Finotive Funding có hợp pháp không?

Quỹ có đầy đủ giấy tờ hợp pháp để hoạt động tại Budapest, Hungary.

Ai có thể tham gia quỹ Finotive Funding ?

Bất cứ ai đủ 18 tuổi cũng có thể tham gia trải nghiệm những dịch vụ của quỹ

Tôi có thể sử dụng nền tảng nào cho việc giao dịch của mình?

Các phương thức được chấp nhận bao gồm:

 • Thẻ Credit/ debit
 • Tiền điện tử
 • Google Plau/ Skrill

Những phương thức thanh toán nào có thể được sử dụng?

Bạn có thể thanh toán Thử thách Finotive Funding thông qua chuyển khoản ngân hàng, thẻ ghi nợ / thẻ tín dụng, tiền mã hóa (cryptocurrency), Google Play hoặc ví điện tử Skrill.

Có tính thêm phí định kỳ hay các khoản phí nào khác không?

Cho đến hiện tiện, quỹ chưa công bố bất cứ khoản phí nào khác ngoài những khoản phí dịch vụ đã được công bố trên bảng.

Lời kết

Trên đây, VnRebates đã cung cấp các thông tin cần thiết giúp các bạn đánh giá được về quỹ Finotive Funding . Mặc dù là một sàn với khá ít kinh nghiệm, tuy nhiên quỹ Finotive Funding đã chứng minh được rằng quỹ là một lựa chọn phù hợp cho các traders đang tìm kiếm trải nghiệm giao dịch đa dạng và hiệu quả về chi phí. Theo dõi VnRebates để cập nhật tin tức Forex, Chứng khoán, Tiền điện tử mới nhất. Chúc các bạn may mắn!

VnRebates – Hoàn phí mọi giao dịch tài chính

 

Risk Disclaimer: Bài viết thể hiện quan điểm và góc nhìn của cá nhân tác giả, chỉ có giá trị tham khảo về mặt thông tin, kiến thức và không có giá trị pháp lý về khuyến nghị đầu tư hay thay thế cho việc tư vấn tài chính nào tương đương. Bài viết không đảm bảo bất kỳ khoản lợi nhuận nào hay giảm thiểu rủi ro đầu tư nào cho chính độc giả. VnRebates không chịu trách nhiệm hay liên quan đến khoản đầu tư của độc giả khi sử dụng thông tin từ bài viết này. Bản quyền thuộc về đóng góp của tác giả.