Khi tham gia mở tài khoản và nhận hoàn phí tại các Broker/Công ty môi giới bên dưới, VnRebates cam kết mọi điều kiện giao dịch giống như khi bạn mở trực tiếp

Danh sách công ty Chứng khoán

VPS

VPS

Tỉ lệ hoàn phí (Rebates): 40%

MỞ TÀI KHOẢN

Năm thành lập: 2006
Website: Xem
Tên đầy đủ: Công ty cổ phần chứng khoán VPS
Phí quản lí tài sản kí quỹ: 0.0024% Giá trị lũy kế số dư tài sản ký quỹ (Tiền + Giá trị chứng khoán tính theo mệnh giá)/tài khoản/tháng)
Max: 1.600.000 vnđ/tháng Min: 100.000 vnđ/tháng
Phí quản lí vị thế: 2550 vnđ/hợp đồng/tài khoản/ngày
Phí giao dịch cơ sở: 0.2% ( Giao dịch trực tuyến)
Phí giao dịch phái sinh: 1000 vnđ/hợp đồng
Miễn phí 6 tháng đầu cho tài khoản mở từ 1/10/2022 - 31/3/2023
Phí giao dịch chứng khoán phái sinh phải trả sở giao dịch chứng khoán ( HDTLVN30): 2700 vnđ/HĐ
Phí giao dịch chứng khoán phái sinh phải trả sở giao dịch chứng khoán (HĐTL Trái phiếu chính phủ): 4500 vnđ/HĐ
Lãi suất cho vay giao dịch ký quỹ: 14%/năm
Mở tài khoản trực tuyến:
App giao dịch:
Nạp tiền: Smartone; BIDV, Viettinbank; VPbank; Vietcombank; Techcombank; MBbank; TPBank; ACBbank; Ngân hàng khác
Rút tiền: Rút tiền tại quầy VPbank; Chuyển tiền sang tài khoản ngân hàng tương ứng
Phí ứng trước tiền bán chứng khoán: 14%/năm - Tối thiểu 50000 vnđ/lần đối với ứng thủ công
Đánh giá Công ty chứng khoán VPS năm 2024

SSI

SSI

Tỉ lệ hoàn phí (Rebates): 40%
Năm thành lập: 1999
Website: Xem
Tên đầy đủ: Công ty cổ phần chứng khoán SSI
Phí quản lí tài sản kí quỹ: 0.0024% Giá trị lũy kế số dư tài sản ký quỹ (Tiền + Giá trị chứng khoán tính theo mệnh giá)/tài khoản/tháng
Max: 1.600.000 vnđ/tháng Min: 100.000 vnđ/tháng
Phí quản lí vị thế: 2550 vnđ/hợp đồng/tài khoản/ngày
Phí giao dịch cơ sở: 0.25% ( Giao dịch trực tuyến)
Phí giao dịch phái sinh: 0.05% - 0.1%
Phí giao dịch chứng khoán phái sinh phải trả sở giao dịch chứng khoán ( HDTLVN30): 2700 vnđ/HĐ
Phí giao dịch chứng khoán phái sinh phải trả sở giao dịch chứng khoán (HĐTL Trái phiếu chính phủ): 4500 vnđ/HĐ
Lãi suất cho vay giao dịch ký quỹ: 13.5%/năm; xem thêm
Phí giao dịch chứng khoán phái sinh - HDDTLVN30 ( không bao gồm phí trả sở): 3000 vnđ/HĐ ( dưới 100 HĐ/ngày)
Mở tài khoản trực tuyến:
App giao dịch: Không
Nạp tiền: VCB, BIDV, Vietinbank, Techcombank, ACB, MBBank, Sacombank, Eximbank (Internet Banking/ Giao dịch tại quầy) SSI iBoard và SSI Web Trading
Rút tiền: Rút tiền tại Chi nhánh SSI Rút tiền qua SSI iBoard và SSI Trading Chuyển tiền về tài khoản ngân hàng
Phí ứng trước tiền bán chứng khoán: 0.0389% / ngày - Tối thiểu 50.000 vnđ lần ứng
Đánh giá Công ty chứng khoán SSI năm 2024

VNDS

VNDS

Tỉ lệ hoàn phí (Rebates): 40%
Năm thành lập: 2006
Website: Xem
Tên đầy đủ: Công ty cổ phần chứng khoán VnDirect
Phí quản lí tài sản kí quỹ: 0.0024% Giá trị lũy kế số dư tài sản ký quỹ (Tiền + Giá trị chứng khoán tính theo mệnh giá)/tài khoản/tháng
Max: 1.600.000 vnđ/tháng Min: 100.000 vnđ/tháng
Phí quản lí vị thế: 2550 vnđ/hợp đồng/tài khoản/ngày
Ứng trước tiền bán: 0.0378%/ngày
Phí giao dịch cơ sở: 0.1% ( Giao dịch trực tuyến)
Phí giao dịch phái sinh: Từ 2000 vnđ - 4000 vnđ/hợp đồng, tùy theo khối lượng giao dịch trong ngày
Phí giao dịch chứng khoán phái sinh phải trả sở giao dịch chứng khoán ( HDTLVN30): 2700 vnđ/HĐ
Phí giao dịch chứng khoán phái sinh phải trả sở giao dịch chứng khoán (HĐTL Trái phiếu chính phủ): 4500 vnđ/HĐ
Lãi suất cho vay giao dịch ký quỹ: 0.0378%/ngày
Mở tài khoản trực tuyến:
App giao dịch: Không
Nạp tiền: Nạp bằng ứng dụng/website VNDIRECT qua ngân hàng liên kết; Ngân hàng hỗ trợ: VietinBank, Vietcombank, Techcombank, VIB, BIDV, VPBank, Sacombank, ACB, MSB, OCB
Rút tiền: Rút tiền về tài khoản ngân hàng đã đăng ký trước
Phí ứng trước tiền bán chứng khoán: 0,05%/ngày (0,15%/tháng)
Đánh giá Công ty chứng khoán VNDS năm 2024

MAS

MAS

Tỉ lệ hoàn phí (Rebates): 40%
Năm thành lập: 2007
Website: Xem
Tên đầy đủ: Công ty Cổ Phần Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam)
Phí quản lí tài sản kí quỹ: 0.0024% Giá trị lũy kế số dư tài sản ký quỹ (Tiền + Giá trị chứng khoán tính theo mệnh giá)/tài khoản/tháng
Max: 1.600.000 vnđ/tháng Min: 100.000 vnđ/tháng
Phí quản lí vị thế: 2550 vnđ/hợp đồng/tài khoản/ngày
Ứng trước tiền bán: 13.5%/năm
Phí giao dịch cơ sở: 0.15% ( Giao dịch trực tuyến)
Phí giao dịch phái sinh: 1000 vnđ/hợp đồng
Phí giao dịch chứng khoán phái sinh phải trả sở giao dịch chứng khoán ( HDTLVN30): 2700 vnđ/HĐ
Phí giao dịch chứng khoán phái sinh phải trả sở giao dịch chứng khoán (HĐTL Trái phiếu chính phủ): 4500 vnđ/HĐ
Lãi suất cho vay giao dịch ký quỹ: 13.5%/năm
Phí giao dịch chứng khoán phái sinh - HDDTLVN30 ( không bao gồm phí trả sở): 1000 vnđ/HĐ
Mở tài khoản trực tuyến:
App giao dịch: Không
Nạp tiền: Internet Banking qua các ngân hàng: BIDV, Woori Bank, Shinhan Bank, Vietcombank, HD Bank, ACB, Exim Bank, Vietin Bank, Techcombank, VP Bank
Rút tiền: Rút tiền tại quầy; Rút tiền về tài khoản ngân hàng qua website
Phí ứng trước tiền bán chứng khoán: Theo lãi suất hiện hành từng thời điểm
Đánh giá Công ty chứng khoán MAS năm 2024

HSC

HSC

Tỉ lệ hoàn phí (Rebates): 40%
Năm thành lập: 2003
Website: Xem
Tên đầy đủ: Công ty cổ phần chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
Phí quản lí tài sản kí quỹ: 0.0024% Giá trị lũy kế số dư tài sản ký quỹ (Tiền + Giá trị chứng khoán tính theo mệnh giá)/tài khoản/tháng
Max: 1.600.000 vnđ/tháng Min: 100.000 vnđ/tháng
Phí quản lí vị thế: 2550 vnđ/hợp đồng/tài khoản/ngày
Ứng trước tiền bán: 0.04%/ngày
Phí giao dịch cơ sở: 0.35% (Giao dịch <100 tr/ngày)
Phí giao dịch phái sinh: 4000 vnđ/hợp đồng
Phí giao dịch chứng khoán phái sinh phải trả sở giao dịch chứng khoán ( HDTLVN30): 2700 vnđ/HĐ
Phí giao dịch chứng khoán phái sinh phải trả sở giao dịch chứng khoán (HĐTL Trái phiếu chính phủ): 4500 vnđ/HĐ
Lãi suất cho vay giao dịch ký quỹ: 0.04%/ngày
Phí giao dịch chứng khoán phái sinh - HDDTLVN30 ( không bao gồm phí trả sở): 4000 vnđ/HĐ
Mở tài khoản trực tuyến:
App giao dịch:
Nạp tiền: Nạp qua các ngân hàng liên kết: BIDV, VIB, VPB và MSB; Chuyển khoản từ các ngân hàng khác
Rút tiền: Đăng ký dịch vụ rút tiền trực tuyến tại Trung tâm dịch vụ khách hàng HSC - Rút tiền trực tuyến trên myhsc (web hoặc mobile)
Phí ứng trước tiền bán chứng khoán: 0,04%/ngày
Đánh giá Công ty chứng khoán HSC năm 2024