VNREBATES

Bắt đầu Giao dịch với Doo Prime & Kiếm Thưởng Giao dịch Lên tới 25.000 USD!

18.11.2020, 09:02 1 phút đọc

Tất cả các khách hàng Việt Nam mới của chúng tôi đều sẽ nhận được thưởng giao dịch lên tới 25.000 USD khi nạp tiền vào Tài khoản Giao dịch Doo Prime với số tiền bất kỳ từ 500 USD đến 200.000 USD. 

 

Để bày tỏ lòng biết ơn trước sự phản hồi tuyệt vời từ cộng đồng giao dịch Việt Nam, Doo Prime đã ra mắt Chương trình Thưởng Giao dịch. Tất cả các khách hàng Việt Nam mới của chúng tôi đều sẽ nhận được thưởng giao dịch lên tới 25.000 USD khi nạp tiền vào Tài khoản Giao dịch Doo Prime với số tiền bất kỳ từ 500 USD đến 200.000 USD. 

 

Thi gian khuyến mãi:

Ngày bt đầu: Ngày 01/09/2020, 00:00 giờ (GMT+1) 

Ngày kết thúc: 31/08/2021, 23.59 giờ (GMT+1) 

 

Chương trình Thưởng Giao dịch này chỉ khả dụng cho các khách hàng mới có quốc tịch Việt Nam và đáp ứng các điều khoản và điều kiện của chương trình. 

* Điều khoản và điều kiện áp dụng

 

 

 

 

 

Không phải chờ đợi thêm! Khởi đầu và thúc đẩy hành trình giao dịch của bạn trên các thị trường toàn cầu, với Chương trình Thưởng Giao dịch độc đáo này!

Cách nhận: 

  1. Đã đăng ký tại website của Doo Prime 

 

  1. Mở Tài khoản Cổ điển (Tài khoản STP) với Doo Prime

 

  1. Nạp tối thiểu 500 USD

 

  1. Vượt qua Xác minh

 

  1. Đăng ký nhận Thưởng
Risk Disclaimer: Bài viết thể hiện quan điểm và góc nhìn của cá nhân tác giả, chỉ có giá trị tham khảo về mặt thông tin, kiến thức và không có giá trị pháp lý về khuyến nghị đầu tư hay thay thế cho việc tư vấn tài chính nào tương đương. Bài viết không đảm bảo bất kỳ khoản lợi nhuận nào hay giảm thiểu rủi ro đầu tư nào cho chính độc giả. VnRebates không chịu trách nhiệm hay liên quan đến khoản đầu tư của độc giả khi sử dụng thông tin từ bài viết này. Bản quyền thuộc về đóng góp của tác giả.